מילות השיר:
נעלה לבית המקדש
שם נשיר שיר המתנגן
נעלה נעלה לירושלים
שם נשמח ונאמר הלל
עם מלך המשיח הוא מושיע
הוא מבטיח לעמ"י
צ' זמה נעלה מיניה קאן ירושלים תיתממינגן אלה האיין

שבחי ירושלים את ה'
הללי אלוקיך ציון