מילות השיר:
מאז שבאתי לעולם, חינך אותי אבי
לאהבת ה' בכל לבבי
אני נושא עיני אל הכול יכול
ומעמקי הלב מודה לו על הכול

באהבת אמת, כל יום אני מקפיד
לקום להתפלל שחרית מנחה ערבית
אותנו הוא שומע, ישתבח שמו לעד

אהבת ה' היא מעלה
אשריך ישראל עם סגולה
עושה שמיים בעמו בוחר
היה הווה ולנצח יישאר

הקשיבו ידידי, אמרו איתי אשרי העם
שיש לו אהבה למלך העולם
מאברהם אבינו ולעד מדור לדור
תמיד כל יהודי, צריך בלב לזכור

באהבת אמת, כל יום להקפיד
לקום להתפלל שחרית מנחה ערבית
אותנו הוא שומע, ישתבח שמו לעד

אהבת ה' היא מעלה
אשרי ך ישראל עם סגולה
עושה שמיים בעמו בוחר
היה הווה ולנצח יישאר