מילות השיר:
כי ה' הוא האלוקים בשמים ממעל ועל הארץ מתחת אין עוד.
ועל כן נקווה לךה' אלוקינו לראות מהרה בתפארת עוזך