מילות השיר:
הרחמן הוא יטע תורתו ואהבתו בליבנו
ויהיו כל מעשינו לשם שמים