מילות השיר:
ועתה קחו לי מנגן והיה כנגן המנגן ותהי עליו רוח ה'.
א פרייליכע, א לוסטיגע, א ווארימע אידישע ניגון'