מילות השיר:
ממקומך מלכנו תופיע ותמלוך עלינו כי מחכים אנחנו לך מתי תמלוך בציון בקרוב בימינו לעולם ועד תשכון.
תתגדל ותתקדש בתוך ירושלים עירך לדור ודור ולנצח נצחים
ועינינו תראינה מלכותיך כדבר האמור בשירי עוזך ע"י דוד משיח צדקך.