מילות השיר:
ושכנתי בתוך בני ישראל
ולא אעזוב את עמי ישראל
אל תעזוב אבינו נו נו נו
אל תעזוב אותנו נו נו נו
אבינו מלכנו תן משיח צדקנו לעמך בית ישראל
אל תעזוב אבינו נו נו נו
אל תעזוב אותנו נו נו נו
אבינו מלכנו תן משיח צדקנו במהרה בימינו