מילות השיר:
אמר הקב"ה: לא אבוא עד שאבוא

לא אבוא בירושלים של מעלה עד שאבוא לירושלים של מטה