מילות השיר:
הם באים בנצחונו של בשר ודם אנו באים בנצחונו של מקום.
אל תירא עבדי יעקב... ה' אלקים הולך אתך...
(אין לך ממה לפחוד אל תירא... וכו')