מילות השיר:
שאף פעם לא נדע מצרות
אנחנו מבקשים רק על זאת
שנוכל לעבוד את ה' יתברך
לאורך ימים
אך טוב וחסד ירדפוני כל ימי חיי
ושבתי בבית ה' לאורך ימים