מילות השיר:
אזוי זאגט די הייליגער מחבר און ער ברענג פון ארחות החיים וואס ער ברענגט א שיינעם מדרש
קוקטס אריין אין משנה ברורה סימן נא ס' ט'
שכל השירין עתידות ליבטל חוץ ממזמור לתודה

מזמור לתודה הריעו לה' כל הארץ עבדו את ה' בשמחה
באו לפניו ברננה
דעו כי ה' הוא אלוקים הוא עשנו ולו אנחנו עמו וצאן מרעיתו
באו שעריו בתודה חצרותיו בתהילה
הודו לו ברכו שמו כי טוב ה' לעולם חסדו
ועד דור ודור אמונתו.'