מילות השיר:
אם אבוא באהל ביתי, אם אעלה על ערש יצועי.
אם אתן שנת לעיני, לעפעפי תנומה.
עד אמצא מקום לה', משכנות לאביר יעקב.

נשבע ה' לדוד אמת, לא ישוב ממנה. מפרי בטנך, אשית לכסא לך.

קומה ה' למנוחתך, אתה וארון עוזך.
כהניך ילבשו צדק, וחסידיך ירננו.
בעבור, דוד עבדיך, אל תשב פני משיחך.

נשבע ה' לדוד אמת, לא ישוב ממנה. מפרי בטנך, אשית לכסא לך.