מילות השיר:
ראו בנים את גבורתו שבחו והודו לשמו,
ומלכותו ברצון קיבלו עליהם.
משה ובני ישראל לך ענו שירה בשמחה רבה ואמרו כולם.

מי כמכה בא-לים ה', מי כמכה נאדר בקודש.
נורא תהילות עושה פלא.