מילות השיר:
בית א':
ליד החלון, מידי יום ויום
ממתין אב לבן שהלך
עוד שעה, עוד שנה
אולי יבוא עוד שניה קטנה, ואז-
ימצא בית חם

עיניו נתקעות בשמים
שוקע האב המודאג בהרהורים
הזמן דוחק, כמה עוד יתרחק
בני, בא נשכח הכל,
ונתחבק כימי עולם.

פזמון:
הקדוש ברוך הוא, יושב ומצפה
מתי מתי, מתי מתי
יחזרו בתשובה
קורא הוא לי, קורא לך
קורא לנו, באהבה.

בית ב':
יש לנו אבא אוהב ומרחם
יודעים זאת כבר היטב כל העמים
כבשה יחידה,
כל נדידה, עם שמירה צמודה,
אלפי שנה לא יכלו על אמונה.

שבנו לאדמת אבותינו
פגשנו שוב איש את אחיו
בחוץ פשיטת רגל
ישראל, רק צמא לקל
לא נותר לפנינו, רק קפיצה אחת קטנה.

פזמון:
הקדוש ברוך הוא...

הקדוש ברוך הוא, יושב ומחייך
ודאי ודאי, ודאי ודאי
הנה חוזרים בתשובה
קורא הוא לי, קורא לך...

קטע מעבר:
בוא נקרא, בתורה. הבטחה גדולה, עוד יבוא היום וניטהר לגאולה ונתאחד. ונמצא בלבבינו מסילה, והיתה ירושלים לתהילה.