מילות השיר:
ברוך ה' אלקי ישראל
מן העולם ועד העולם,
ויאמרו כל העם:
אמן והלל לה'.