מילות השיר:
אי אפשר לבא שמחה אלא על ידי מילי דשטותא

מיד כשהשחר עולה, אליו מצטרף ובא המסית המיאש
רוצה להפיל הקומה, לבלבל אמונה, לקלקל השמחה
אני מהשם מבקש שבנשק סודי אותי יצייד

העיקר להשמר מעצבות, ממרה שחורה יאוש וקדרות
על כן אני לא מפחד לעשות לפעמים מעשים שנראים
קצת משונים
וזאת כדי לזכות לשמחה, לחדוה דקדושה, אהבת התורה
ושמחה אמיתית בהשם יתברך