מילות השיר:
תעיתי כשה אובד בקש עבדך
כי מצוותיך לא שכחתי