מילות השיר:
ה' שפתי תפתח ופי יגיד תהלתך
רבונו של עולם פתח פיך לאילם
כמוניותשלח לי דיבורים ממעון
קדשך מן השמיםפתח פי בכל עת
לפרש שיחתי לפניך בדברי תחנונים
דיבורים אמיתיים להשיח כל לבי
לפניך שאזכה למצוא חן בעיניך
באופן שאוכל לעורר את רחמיך עלי
שתקרבני לעבודתך באמת שתקרבני
לתורתך למצוותיך לקדושתך

ואף על פי שנפלנו לתוך
הגלות הזאת אבל אבא בכל
זאת שלחת לנו כאלה עצות על
ידי הצדיקים שאותנו הם מחזקים
שלא נתיאש ותמיד נבקש ממך
שתקרבנו לעבודתך באמת שתקרבנו
לתורתך למצוותיך
לקדושתיך