מילות השיר:
העלנו לארץ ישראל
וזכנו לקדושת ארץ ישראל
הרחמן הוא יזכנו לקדושת ארץ ישראל