מילות השיר:
הוי אבי קרבני לצדיק אמיתי
בעל הדרת פנים
ואזכה שתזדכך חכמתי
בשלש עשרה מדות
שהתורה נדרשת בהן
וע"י זה יזדכך קול רינתי
ואכבד את ה' מהוני ומגרוני
מהונך כבד ה' מהונך אל תקרי
מהונך אלא מגרונך
מגרונך כבד ה'