מילות השיר:
משיח יבוא לתקן את העולם
כולו וה' יבנה ביתו להשרות
שם שכינתו קדשו משיח