מילות השיר:
תבין אותי אבא
אחרי הכל אני בנך הבכור
שיצרת את אתמול אחרי הכל
אל תעזוב את האור
שאהבת אתמול

פזמון:
אור, אור להביט אליך
אור, אור להביט אליך

חבק אותי אבא רק אתה יכול
אני בנך אהובך יותר מכל
אחרי הכל אל תעזוב את האור
שיצרת אתמול

למד אותי אבא לאהוב
אני בנך אהובך יותר מכל
אחרי הכל אל תעצום
את האור שאהבת אתמול