מילות השיר:
שמע האל שמע האל
ענני בתפילה בעת אקרא
בשיר דוד תהילה
לפניך אני נחשב כאין
יתוש קטן קדמני תחילה
מאוד חרד ליבי וגם חלה
בגלותי אני אומה שפלה
הלא בכיץ אשר שירו משלים
ילוד חזמק אני קל מנמלה

דב דיב דב דיב ...