מילות השיר:
ואתם הדבקים ב-ה'
אלוקיכם חיים כלכם היום
היום תאמצנו, היום תברכנו,
היום תדרשנו לטובה
היום תטהרנו, היום תלבבנו,
היום תשמע תפלתנו
ואתם הדבקים ב-ה'
אלוקיכם חיים כלכם היום

היום תאמצנו, היום תגדלנו,
היום תפתח לבנו לטובה
היום תרחמנו, היום תשמחנו,
היום תשמע שועתנו
היום תאמצנו, היום תהדרנו,
היום תשמע תפילתנו
ואתם הדבקים ב-ה'
אלוקיכם חיים כלכם היום