מילות השיר:
אלו פינו מלא שירה כים
ולשוננו רנה
כהמון גליו
ושפתותינו שבח
כמרחבי רקיע

אין אנחנו מספיקים להודות לך
על אחת מאלף אלפי פעמים
ורב רבי פעמים הטובות
שעשית עמנו ועם אבותינו

ועינינו מאירות כשמש וירח
וידינו פרושות כנשרי שמים
ורגלינו קלות כאילות

אין אנחנו מספיקים...