מילות השיר:
מוסר ה' בני אל תמאס
ואל תקץ בתוכחתו
כי את אשר יאהב ה' יוכיח
וכאב את בן ירצה
בני, בני. תורתי אל תשכח
ומצוותי יצור ליבך
מוסר ה' בני אל תמאס
ואל תקץ בתוכחתו