מילות השיר:
אבינו מלכינו אבינו הוא האלקים אין עוד מלבדו.
ה' מלך ה' מלך ה' ימלוך לעולם ועד