מילות השיר:
מה נאמר לפניך יושב מרום
ומה נספר לפניך שוכן שחקים
הלא הנסתרות והנגלות אתה יודע
אתה יודע רזי עולם ותעלומות סתרי, סתרי כל חי.

מה נאמר לפניך יושב מרום
ומה נספר לפניך שוכן שחקים
הלא הנסתרות והנגלות אתה יודע
אתה יודע רזי עולם ותעלומות סתרי, סתרי כל חי.

אתה חופס קולך דרבטין רואה כליות ולב רואה כליות ולב
אין דבר נעלם ממך ואין נסתר מנגד עיניך, מנגד עיניך, מנגד עיניך
ריבונו של עולם עשה שכל שעה ושעה תהיה לשם שמיים
וכל מה שעשינו יהיה לכבודך
וכל מה שנעשה שלא יהיה בו איזה צל של גאווה
ולא איזה צל של קנאה ויהיה הכל מים מלפניך

כי מה אנחנו בעולם הזה מה אנחנו אלוקיי
אנחנו בשר ודם ואין בנו כלום
אנא קח כל גאווה כל הקליפות המסתירות אותנו
ועשה אותנו קטנים בעיני האדם
והכל לכבודך, לכבודך לכבודך