מילות השיר:
יש אנשים שרודפים אחרי כסף
לא, זה לא אמיתי
רוצה לרדוף אחרי אמת
מחפש את מהותי
הייתי בכל מקום בעולם
לחפש את נשמתי
עד שהבנתי פתאום,
הוא בכל מקום
הוא עכשיו איתי

דבר אליו, דבר אליו
דבר עם ד'

אני רוצה לדבר אל ד'
אני רוצה לדבר אליו כמו לאב
אני רוצה לבכות לו כמו בן
להרגיש שהוא עונה לי עכשיו
כמה אדם צריך לעבוד
כדי לדעת שהוא יכול
לא לסמוך על אנוש,
רק לדעת שמאיתך הכל

דבר אליו, דבר אליו
דבר עם ד'
כן, אני רוצה לדבר עם ד'
אני רוצה לספר לך ד'
יוצא לשדה לדבר עם ד'
רוצה כל כך לדבר איתך- ד'
אז דבר עם ד'