מילות השיר:
מה יתרון לאדם בכל עמלו
שיעמול תחת השמש
דור הולך דור בא והארץ לעולם עומדת

מה שהיה
הוא שיהיה
מה שנעשה
הוא שיעשה
ואין כל חדש
תחת השמש