מילות השיר:
אוחילה לקל,
אחלה פניו,
אשאלה ממנו
מענה לשון,
אשר בקהל עם,
אשירה עוזו,
אביעה רננות,
בעד מפעליו,
לאדם מערכי לב,
ומה' מענה לשון,
ה' שפתי תפתח,
ופי יגיד תהילתך.