28-09-2011 06:41

אדם חיים כהן - "ונתנה תוקף" הפיוט מר' אמנון ממגנצא

מאת: is180e


מספר צפיות: 1026הסיפור המצמרר על הפיוט "ונתנה תוקף"
ר' אמנון היה עשיר גדול ומיוחס ויפה והחלו ההגמון והשרים לבקש ממנו שיהפוך לטעותם וימאן. ויהי כדברם אליו יום יום ולא שמע עליהם ויפצרו בו. ויהי כהיום מהחזיקם עליו אמר אני חפץ להיוועץ ולחשוב בדבר עד שלושת ימים וכדי לדחותם אמר כן. ויהי אך יצוא יצא מפיו לשון ספק שהיה צריך שום עצה ומחשבה לכפור באלוקים חיים ויבוא אל ביתו ולא אוה לאכול ולשתות ויתאבל. ויבואו כל אוהביו וכל קרוביו לנחמו וימאן ויאמר כי ארד על דבר זה אבל שאולה ויבך. ויהי ביום השלישי והנה ההגמון שלח אחריו ויאמר לא אלך. ויוסף שלוח עוד שרים וימאן ללכת אליו. ויהי בבואו ויאמר ההגמון להביאו בעל כורחו ויביאו אליו. ויהי בבואו ויאמר אליו ההגמון מה זה אמנון, למה לא באת אלי על אשר יעדת לי להיוועץ ולהשיב דבר לעשות את שאלתי. ויען רבי אמנון אכן אדוני אני משפטי כי הלשון אשר דיבר ותכזב לך דינה לחתכה. כי חפץ רבי אמנון לקדש את השם עבור הדיבור אשר דיבר בפה. ויאמר ההגמון כן הלשון אחתוך כאשר דיברת. אך ... הרגלים אשר לא באו אלי למנוע אשר דברת, ואת יתר הנפש אקצץ ואייסר. ויצו הרשע הצורר ויקצצו שלושים פרקי אצבעות ידיו ושלושים פרקי אצבעות רגליו ועל כל פרק ופרק היו שואלים ממנו התחפוץ עוד לסוב אל אמונתנו ויאמר לא. ויהי ככלותם לקצץ ציווה הרשע להשיב רבי אמנון במגן אחד אל ביתו וכל פרקי אצבעותיו בצידיו וישלחו אל ביתו. הכי נקרא שמו אמנון כי האמין באל חי וכי קיבל על אמנותו יסורים כאלה מאהבה על הדבר אשר יצא מפיו.

אחר הדברים האלה בראש השנה ביקש מקרוביו לצאת אותו בבית הכנסת עם כל פרקי אצבעותיו המלוחים ולהושיבו אצל שליח ציבור. וכהגיע שליח ציבור לומר הסילוק אמר רבי אמנון 'וכן תעלה לך קדושה' כלומר שקידשתי את שמך על מלכותך ועל ייחודך. ואחר כך אמר 'ונתנה תוקף קדושת היום' ואמר 'אמת כי אתה דין אמת ומוכיח' כדי להצדיק עליו את הדין. והזכיר 'וחותם כל יד אדם בו' כלומר שיעלה לפניו חותם ידו שנקצצה על ייחודו. וכן כל העניין הזה. ובסוף הסילוק נכסה מעיני כל הקהל ואיננו כי לקח אותו האלוקים. זוכרה לו אלוקים נשמתו לטובה. ועליו נאמר מה רב טובך אשר צפנת ליראיך.

אחר הדברים והאמת אשר הועלה רבי אמנון ונתבקש בישיבה של מעלה יום השלישי לטוהרתו, נראה בדמות הלילה לרבנו קלונימוס בן רבנו משולם בן רבנו קלונימוס בן רבנא משה בן רבנא קלונימוס ולימד לו פיוט ההוא ונתנה תוקף. ויצו עליו לשלוח אותו בכל תפוצות הגולה להיות לו עד וזכרון ויעש הגאון כן.

צפיה מועילה!
--------------------
ישראל.

הוסף תגובה | קישור להודעה

Topic Link ‏אדם חיים כהן - "ונתנה תוקף" הפיוט מר' אמנון ממגנצא‏ - ‏is180e <-- אתה נמצא כאן [תגובות: 3]28-09-2011 06:41
מספר צפיות: 1026הסיפור המצמרר על הפיוט "ונתנה תוקף"
ר' אמנון היה עשיר גדול ומיוחס ויפה והחלו ההגמון והשרים לבקש ממנו שיהפוך לטעותם וימאן. ויהי כדברם אליו יום יום ולא שמע עליהם ויפצרו בו. ויהי כהיום מהחזיקם עליו אמר אני חפץ להיוועץ ולחשוב בדבר עד שלושת ימים וכדי לדחותם אמר כן. ויהי אך יצוא יצא מפיו לשון ספק שהיה צריך שום עצה ומחשבה לכפור באלוקים חיים ויבוא אל ביתו ולא אוה לאכול ולשתות ויתאבל. ויבואו כל אוהביו וכל קרוביו לנחמו וימאן ויאמר כי ארד על דבר זה אבל שאולה ויבך. ויהי ביום השלישי והנה ההגמון שלח אחריו ויאמר לא אלך. ויוסף שלוח עוד שרים וימאן ללכת אליו. ויהי בבואו ויאמר ההגמון להביאו בעל כורחו ויביאו אליו. ויהי בבואו ויאמר אליו ההגמון מה זה אמנון, למה לא באת אלי על אשר יעדת לי להיוועץ ולהשיב דבר לעשות את שאלתי. ויען רבי אמנון אכן אדוני אני משפטי כי הלשון אשר דיבר ותכזב לך דינה לחתכה. כי חפץ רבי אמנון לקדש את השם עבור הדיבור אשר דיבר בפה. ויאמר ההגמון כן הלשון אחתוך כאשר דיברת. אך ... הרגלים אשר לא באו אלי למנוע אשר דברת, ואת יתר הנפש אקצץ ואייסר. ויצו הרשע הצורר ויקצצו שלושים פרקי אצבעות ידיו ושלושים פרקי אצבעות רגליו ועל כל פרק ופרק היו שואלים ממנו התחפוץ עוד לסוב אל אמונתנו ויאמר לא. ויהי ככלותם לקצץ ציווה הרשע להשיב רבי אמנון במגן אחד אל ביתו וכל פרקי אצבעותיו בצידיו וישלחו אל ביתו. הכי נקרא שמו אמנון כי האמין באל חי וכי קיבל על אמנותו יסורים כאלה מאהבה על הדבר אשר יצא מפיו.

אחר הדברים האלה בראש השנה ביקש מקרוביו לצאת אותו בבית הכנסת עם כל פרקי אצבעותיו המלוחים ולהושיבו אצל שליח ציבור. וכהגיע שליח ציבור לומר הסילוק אמר רבי אמנון 'וכן תעלה לך קדושה' כלומר שקידשתי את שמך על מלכותך ועל ייחודך. ואחר כך אמר 'ונתנה תוקף קדושת היום' ואמר 'אמת כי אתה דין אמת ומוכיח' כדי להצדיק עליו את הדין. והזכיר 'וחותם כל יד אדם בו' כלומר שיעלה לפניו חותם ידו שנקצצה על ייחודו. וכן כל העניין הזה. ובסוף הסילוק נכסה מעיני כל הקהל ואיננו כי לקח אותו האלוקים. זוכרה לו אלוקים נשמתו לטובה. ועליו נאמר מה רב טובך אשר צפנת ליראיך.

אחר הדברים והאמת אשר הועלה רבי אמנון ונתבקש בישיבה של מעלה יום השלישי לטוהרתו, נראה בדמות הלילה לרבנו קלונימוס בן רבנו משולם בן רבנו קלונימוס בן רבנא משה בן רבנא קלונימוס ולימד לו פיוט ההוא ונתנה תוקף. ויצו עליו לשלוח אותו בכל תפוצות הגולה להיות לו עד וזכרון ויעש הגאון כן.

צפיה מועילה!
--------------------
ישראל.
קישור להודעה ‏זהו קאבר נחמד‏ - ‏netanelll28-09-2011 07:52
מספר צפיות: 621היצירה כבר בוצעה בהמון ביצועים , מאזיני החסידי שמעו אותה אצל אודי אולמן שביצע אותה יחד עם אביו החזן דוד אולמן באלבומו השני. הזמר אדם אינו דתי אך זהו בהחלט ביצוע ראוי
מספר צפיות: 518הודעה ללא תוכן.
מספר צפיות: 506ובהחלט לא צריך להיות דתי בשביל זה אלא לכבד את הטקסט