מילות השיר:
כתר יתנו לך
השם, השם אלקינו
מלאכים המוני מעלה
עם עמך ישראל, קבוצי מטה


יחד כולם קדושה לך ישלשו
כדבר האמור על יד נביאך
יחד כולם קדושה לך ישלשו
וקרא זה אל זה ואמר


קדוש קדוש קדוש
ה' צבאות
מלֹא כל הארץ כבודו

קדוש קדוש קדוש
ה' צבאות
מלֹא מלֹא כל הארץ כבודו