מילות השיר:
תבוא
תבוא לפניך תפילתנו
ואל תתעלם מתחינתנו

תבוא
תבוא לפניך תפילתנו
ואל תתעלם מתחינתנו

סלח סלח לנו אבינו כי חטאנו
מחל לנו מלכנו כי פשענו
כי אתה ה׳ טוב וסלח
ורב חסד לכל קוראיך