מילות השיר:
הולך ברחובות העיר
מביט סביב הכל בהיר
יש שמח בעיניים

הילדים משחקים
יש טוב יש אחדות ותקווה,
יש סימנים של גאולה.

זמן אמונה
שעה של תקווה
יש אור בקצה המנהרה

זמן של אחדות
שעה של שמחה
והמשיח יגיע


ישראל עם אחד
עם חזק
נושאים עיניים לשמיים.
עם ישראל חי

ישראל עם אחד
עם מאוחד
אף פעם לא מרים ידיים.
עם ישראל חי