מילות השיר:
רבה, רבה, רבה, מיר ווילען זיך מקשר זיין צו דיר

הנני מקשר נפשי, רוחי, ונשמתי, לנשמת אדוני מורי ורבי

עם שאר הצדיקים והאבות הקדושים ועם שאר הצדקניות והאמהות הקדושות