מילות השיר:
הרחמן הוא יחיינו ויזכנו ויקרבנו
לימות המשיח ולבניין בית המקדש ולחיי העולם הבא

פזמון: אש אש אש של משיח
אש אש אש של משיח
אש אש אש של משיח בלב!
I would the hear say אה הו.........
So everybody say אה הו.........
All the one that hear say אה הו.........
I would the hear say
So everybody say…….

הרחמן הוא יחיינו ויזכנו ויקרבנו
לימות המשיח ולבניין בית המקדש ולחיי העולם הבא

פזמון: אש אש אש של משיח לי
אש אש אש של משיח לי
אש אש אש של משיח בלב!
I would the hear say אה הו......
So everybody say אה הו.......
All the one that hear say אה הו.......