מילות השיר:
שבכל יום ויום -
הוא הטיב הוא מטיב, הוא ייטיב לנו,
הוא גמלנו, הוא גומלנו הוא יגמלנו לעד.
לחן, ולחסד ולרחמים,
ולרווח, הצלה והצלחה,
ברכה
וישועה
נחמה
פרנסה
וכלכלה
ורחמים
וחיים...