מילות השיר:
" מי ששכן את שמו בבית הזה
הוא ישכין בינכם
אהבה ואחווה שלום ורעות. "