מילות השיר:
בתחילה קמעה קמעה,
וכל מה שהיא הולכת, היא רבה,
ואין לך אפילה גדולה מאותה השעה שלפני השחר
איילת השחר שבקע אורה,
כך היא גאולתן של ישראל