מילות השיר:
פזמון:
טוב טוב טוב
אנא הורד לנו רק טוב
והצל נא מהראש
דאגות ויגון וכל חולי ומכאוב
שלח לנו ברכה
שלח לנו שמחה
שלח לנו שלווה
תן לנו אושר בנשמה

בתפילה אקרא לן אלי
אנא ענה אל בקשתי
הראה לי דרך החיים
ובה אצעד לעולמים

פזמון: טוב טוב טוב

חסדי אבות מזכירים
רחם ברחמיך הרבים
זועקים אבות ובנים
אנא תן ישועה ורחמים

פזמון:
טוב טוב טוב
אנא הורד לנו רק טוב
והצל נא מהראש
דאגות ויגון וכל חולי ומכאוב
שלח לנו ברכה
שלח לנו שמחה
שלח לנו שלווה
תן לנו אושר בנשמה