מילות השיר:
אך טוב וחסד ירדפוני כל ימי חיי
ושבתי בבית ה' לאורך ימים