מילות השיר:
ואתם הדבקים בה' אלוקיכם חיים כלכם היום