מילות השיר:
״ דרכיך רחום וחנון גלית לנאמן בית בבקשו אז מלפניך אמונתך הודעת לו ״