מילות השיר:
אליך נושא אני עניי
היושב בשמים
שמע את קולי
מבקש רחם נא עלי
כרחם אב על בנים

כי רק אותך אני אוהב
ורק ממך אני שואל
זה רק אתה שלי כואב
אז רק אליך מתקרב.

אליך שולח תפילתי
היושב בשמים
שמע את קולי
מתפלל קבל את שירתי
כי אתה קל ישועתי

כי רק אותך אני אוהב
ורק ממך אני שואל
זה רק אתה שלי כואב
אז רק אליך מתקרב.

לאן שלא אלך, אתה
לאן שלא אפנה, אתה
וכל מה שקורה אתי ממך.
וגם שלא הולך, אתה
כי מה שקורה תמיד ממך.

אליך שולח תפילתי
היושב בשמים
שמע את קולי
מתפלל קבל את שירתי
כי אתה קל ישועתי