מילות השיר:
ברגעים הכי קשים מתהומות של משברים
תפילה נושא אליך
ובשעות של נפילות מעמקי המצולות
תחינתי עולה אליך

ובימים של משברים מאבקים ומכשולים
זעקה זועק אליך
ובתפילות שנענות מתגשמות כל התקווה
מודה אני לפניך

בכל כוחי אזעק אליך עד השמים
רק אתה תתן ללב מרגוע לכאב
שלח לי נחמה תן מזור ואהבה
אתה המלך הכל שלך