מילות השיר:
וברוך שם כבודו לעולם
וימלא כבודו את כל הארץ אמן ואמן