מילות השיר:
אשת חיל מי ימצא
ורחוק מפנינים מכרה
בטח בה לב בעלה
ושלל לא יחסר

שקר החן והבל היופי
אשה יראת ה'
תנו לה מפרי ידיה
ויהללוה בשערים מעשיה