מילות השיר:
מודה אני לפניך מלך חי וקיים
שהחזרת בי נשמתי
בחמלה רבה אמונתך