מילות השיר:
ופודה ענוים. ועוזר דלים. ועונה לעמו בעת שועם אליו.